Baremo definitivo de Acceso aos corpos de CATEDRÁTICOS


30 Nov, 2021

WEBPublicación das puntuacións definitivas do baremo do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas.

O persoal concursante poderá presentar recurso de alzada contra  as puntuacións definitivas no prazo dun (1) mes desde o día seguinte ao desta publicación na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. O citado recurso poderá presentarse por calquera dos medios a que alude a base 3.8. da orde de convocatoria.

Resolución pola que se fan públicas as puntuacións definitivas

Anexo I do baremo definitivo

Anexo II do baremo definitivo

Dende ANPE RECLAMAMOS A PUBLICACIÓN dun BAREMO DEFINITIVO UNIFICADO coa puntuación TOTAL!!!