Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas nas listas de CHINÉS e PORTUGUÉS


30 Nov, 2021

WEBResolución do 30 de novembro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas especialidades de chinés (592004) e de portugués (592015) do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas (592)

As persoas interesadas poderán formular recurso de reposición ás listaxes definitivas ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos nun prazo dun (1) mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal de internet da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, exclusivamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).  Non se admitirán os recursos formulados mediante correo electrónico.

Resolución do 30 de novembro de 2021

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas 

Baremo definitivo para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 592004)

Baremo definitivo para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 592015)

 

Listas de substitucións