Prórroga convenio MUFACE - SERGAS para xestión da prestación sanitaria


27 Nov, 2021

BOE Resolución do 24 de novembro de 2021, da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se publica a Addenda de prórroga do Convenio polo que se formaliza encoméndaa de xestión á Xunta de Galicia, en materia de xestión de prestacións sanitarias.

As partes acordan prorrogar desde o 31 de decembro de 2021 ata o 30 de decembro de 2025, e unha vez cumprido o requisito para a eficacia da Addenda contemplado na cláusula segunda, o Convenio polo que se formaliza encoméndaa de xestión da Dirección Xeral da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado ( MUFACE) á Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia en materia de xestión de prestacións sanitarias.

LIGAZÓN á información do convenio