DELF Escolar en Galicia para o curso 2021/2022


23 Nov, 2021

WEB - Información sobre as probas do DELF Escolar en Galicia curso 2021/2022.

O alumnado dos centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia pode presentarse ás probas para a obtención deste diploma ao abeiro do convenio de colaboración asinado entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e o Servizo de Cooperación e de Acción Cultural da Embaixada de Francia en España (SCAC) polo que se implanta o diploma DELF Escolar en
Galicia.

Os niveis ofertados no DELF Escolar corresponden aos niveis A2, B1 e B2 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL). As probas de acceso aos diferentes niveis son
independentes e o alumno/a decide o nivel no que se matricula.

Circular DELF Escolar

Anexo I