Convocatoria para participar no programa eduEmprende Actúa


10 Nov, 2021

WEB - Convocatoria para participar no programa eduEmprende Actúa 2021-2022

Esta convocatoria vai dirixida a alumnado de centros sostidos con fondos públicos de Galicia, dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, de segundo curso de ciclos formativos de grao medio e superior das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño e alumnos de Bacharelato que estean a cursar a materia de Economía.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais a contar desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Portal Educativo.