Centros de menores establecidos como postos de especial dificultade


02 Nov, 2021

DOG ORDE do 22 de outubro de 2021 pola que se engade un anexo V á Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de Galicia.

Mediante a Orde do 18 de outubro de 2010 establecéronse os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de Galicia. Procede incluír na relación de centros e postos cualificados de especial dificultade aos centros de menores.

CRM Concepción Arenal - A Coruña

Cen. Pub. Mestre José Rábade Arias - Lugo

CR Monteledo - Ourense

CA Montefiz - Ourense

CA Montealegre - Ourense

Cen. Púb. Avelino Montero Pontevedra