CXT 2021/22 - Actualización das xubilacións por provincias


05 Nov, 2021

WEB - Xubilacións a 31 de decembro por provincias

Informamos que poden ser susceptibles de variacións debido a falta dalgunhas segundo a provincia. Segundo haxa cambios, iremos actualizando os documentos.

As aportacións enviádeas a cada provincia por correo electrónico.

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA