Resolución definitiva de centros admitidos no programa Club de Ciencia


25 Out, 2021

WEB - Resolución definitiva dos centros docentes admitidos para participar no programa de innovación educativa “Club de Ciencia” para centros docentes públicos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade durante o curso 2021/22.

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo.