Mesa Sectorial - Concurso Xeral de Traslados e Concurso específico de Orientación


15 Out, 2021

WEB - Convocatoria de Mesa Sectorial para o martes 19 de outubro cos seguintes puntos na orde do día

1. Borrador da ORDE do .... de outubro de 2021 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación(código de procedemento ED012A)

 

2. Borrador da Orde do  de  de 2021 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do  departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

>> Anexo coas vacantes para o concurso de orientación