Resolución definitiva das Licenzas por Formación


09 Set, 2021

WEBResolución definitiva de licenzas por formación para o curso 2021/22 destinadas ao funcionariado docente non universitario

Resolución do 7 de setembro de 2021

Listaxe definitiva ordenada por modalidade

Listaxe definitiva por orde alfabética

Contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpoñer un recurso de alzada ante o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no portal educativo (http:www.edu.xunta.gal/portal), segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.