Corrección de erros na transformación de IES en CIFP


30 Ago, 2021

DOGCORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 107/2021, do 1 de xullo, polo que se transforman institutos de educación secundaria en centros integrados de formación profesional e se trasladan ensinanzas.

Advertido erro no artigo 1 do citado decreto publicado no Diario Oficial de Galicia núm. 133, do 14 de xullo de 2021, cómpre realizar a seguinte corrección:

Na páxina 35904, onde di: «Instituto de Educación Secundaria Universidade Laboral de Culleredo (15055749)», debe dicir: «Instituto de Educación Secundaria Universidade Laboral de Culleredo (15005749)».