OPOSICIÓNS 2020 - corrección de erros do número de orde dunha lista


26 Ago, 2021

DOGCORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se fai pública a relación de persoal que superou o procedemento de acceso aos diferentes corpos da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A), convocados pola Orde do 24 de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 13 de marzo), modificada pola Orde do 15 de xaneiro de 2021 (Diario Oficial de Galicia do 25 de xaneiro)

Na páxina 42260, disciplina 591220-Procedementos Sanitarios e Asistenciais, onde di: «29 ***4823** Estévez Ferreiro, Mónica Quenda L 4.0000 5.4965 4.8979», debe dicir: «29 ***4823** Fernández Vázquez, Noelia Quenda L 4.0000 5.4965 4.8979».