Resolución provisional do concurso de méritos para prazas CONVENIO ou programas específicos


26 Xul, 2021

WEB Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas no concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos

prazo de presentación de reclamacións é de 3 dias hábiles contados a partir do seguinte desta publicación, e polo tanto comprende dende o martes 27 de xullo ata o xoves 29 de xullo de 2021 (ambos incluídos).

As reclamacións á relación provisional poderán presentarse por vía electrónica utilizando o formulario PROO4A, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal , ou no rexistro xeral da Xunta de Galicia (edificio administrativo de San Caetano-Santiago de Compostela), ou ben por calquera dos medios que establece o artigo 16.4 da Lei 39/2015 de procedemento administrativo común.

Resolución do 26 de xullo de 2021

Relación provisional de méritos