Adxudicación provisional do concurso específico de ATENCIÓN PREFERENTE


21 Xul, 2021

WEBAdxudicación provisional do concurso específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

O prazo establecido para reclamacións e renuncias será desde o día o 22 de xullo ata o 26 de xullo, ambos incluídos.

Resolución provisional

As reclamacións e renuncias poderán presentarse polos medios aos que alude o artigo cuarto da orde de convocatoria do concurso e remitiranse ademais ao correo electrónico persoal.primaria@edu.xunta.gal dentro do prazo establecido.

Anexo I- Adxudicación provisional

Anexo II- Baremo

Anexo III- Persoal excluído