Mesa Sectorial - Transformación de IES en CIFP


16 Xul, 2021

ORDE do .....de xullo de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 107/2021, do 1 de xullo, polo que se transforman institutos de educación secundaria en centros integrados de formación profesional e se trasladan ensinanzas. 

Por medio do Decreto 107/2021, do 1 de xullo, transformáronse os Institutos de Educación Secundaria Universidade Laboral de Culleredo, Fraga do Eume de Pontedeume e de Leixa de Ferrol, en Centros Integrados de Formación Profesional.

Como consecuencia desta transformación, as ensinanzas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato do IES Fraga do Eume trasládanse ao IES Breamo, e as ensinanzas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato do IES Leixa trasládanse ao IES de Catabois.

Asemade, no Decreto 107/2021, do 1 de xullo, trasládanse as ensinanzas do ciclo superior de educación infantil do Centro Integrado de Formación Profesional Ferrolterra de Ferrol ao Centro Integrado de Formación Profesional leixa de Ferrol, e o ciclo formativo de grao superior de ensinanzas e animación sociodeportiva do Instituto de Educación Secundaria Nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo ao Centro Integrado de Formación Profesional Politécnico de Lugo.

(Link ao Proxecto de Orde)