CXT 2021 - Instrucións toma de posesión para os que acadaron destino definitivo


22 Xun, 2021

WEB - INSTRUCIÓNS para A TOMA DE POSESIÓN DO PROFESORADO QUE OBTIVO UN DESTINO DEFINITIVO nos concursos de traslados polas ordes do 19 de outubro e 13 de novembro de 2020.

Co fin de poder tramitar a súa toma de posesión e a súa alta en nómina, o profesorado que obtivo destino definitivo no concurso de traslados convocado pola orde do 19 de outubro de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 219, do 30 de outubro), no concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación, convocado pola orde do 13 de novembro de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 242, do 1 de decembro) ou no concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos, convocado pola orde do 13 de novembro de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 242 do 1 de decembro),

deberá remitir á XEFATURA TERRITORIAL da provincia na que obtivo o novo destino, antes do 1 de setembro de 2021, a documentación que a continuación se indica na seguinte LIGAZÓNINSTRUCIÓNS para a TOMA DE POSESIÓN