Centros Plurilingües - listado provisional de admitidos e excluidos


18 Xun, 2021

WEB - Listaxe provisional de centros admitidos e excluídos para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2021/2022

Ábrese un prazo de reclamación e alegación de 5 días hábiles. Deberá adiantarse unha copia da reclamación ou alegación no correo electrónico centrosplurilingues@edu.xunta.es.

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade realizará a selección dos proxectos mediante unha comisión que estará presidida pola persoa titular da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional ou persona en quen delegue.

Listaxe provisional de centros admitidos

Listaxe provisional de centros excluídos