Lista provisional de centros admitidos no programa Plurinfantil


18 Xun, 2021

WEB - Listaxes provisionais de centros admitidos e excluídos no programa Plurinfantil para o curso 2021-2022.

Prazo de 5 días hábiles para reclamación e alegación "ante a persoa que exerza a presidencia da comisión"... A Consellería de de Cultura, Educación, e Universidade realizará a selección dos proxectos, mediante unha comisión que estará presidida pola persoa titular da secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional" 

 Deberá adiantarse unha copia da reclamación ou alegación no correo electrónico centrosplurilingues@edu.xunta.es..

Listaxe provisional de centros admitidos

Listaxe provisional de centros excluídos