Concurso de méritos específico para alumnado de ATENCIÓN PREFERENTE


16 Xun, 2021

WEB - Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en practicas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

Orde do 10 de xuño de 2021 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en practicas do corpo de mestres para cubrir , en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días hábiles (desde o día 17 de xuño ata o 23 de xuño) contados a partir do día seguinte ao da publicación da dita resolución no portal de internet da consellería.
Modelo de solicitude

Folla de autobaremación