Plans de formación permanente do profesorado en centros - modificación


01 Xul, 2021

WEBResolución do 15 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes de esta consellería no curso 2021/2022.

Prazos de presentación:

a) O prazo de preinscripción comenza ao día siguente da publicación da resolución no portal educativo e finaliza o día 30 de setembro de 2021.
b) O prazo de presentación das solicitudes remata o 15 de outubro de 2021

Resolución do 15 de xuño de 2021

Modificación dos apartados 6 e 10 da Resolución do 15 de Xuño de 2021

Os PFPP deberan ser presentados e aprobados polo claustro e polo consello escolar de acordo coas suas competencias e incluiranse na programacion xeral anual do centro.

Cada centro podera participar nun unico PFPP.