Plan Anual de formación do profesorado para o curso 2021-22


15 Xun, 2021

WEB - Plan de formación do profesorado  2021-22 cunha oferta centrada na transformación dixital, no benestar emocional, na inclusión, convivencia, coeducación e na educación para o desenvolvemento sostible.

>> Oferta formativa dispoñible en FPROFE.

>> Plan anual de formación en PDF