Bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas


03 Xun, 2021

DOGORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproban as bases e se anuncia a convocatoria pública de bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2021 (código de procedemento PL500E).

Universidad Complutense de Madrid
Università degli Studi di Padova
Université de la Sorbonne Nouvelle, París III
Universidade do Estado do Río de Janeiro
Universidade Federal da Bahia
Sveučilište u Zadru
 

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.