CXT 2020/21 - Correción de erros no corpo de MESTRES


27 Mai, 2021

DOG CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 10 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, convocado pola Orde do 19 de outubro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 219, do 30 de outubro).

Advertido erro na citada resolución publicada no Diario Oficial de Galicia número 94, do venres 21 de maio de 2021, cómpre efectuar a seguinte corrección:

No anexo I, páxina 25350 debe dicir:

***0806**

García Fernández, Laura

J

   

15002062-CEIP de Camelle

Camariñas

597038

0

0

         

17,5326

***7398**

García Fernández, Laura

J

   

15007621- CPI Plurilingüe Cabo da Area

Laxe

597036

0

0

         

17,1164