Concurso eduemprende Idea 2021. Relación de proxectos admitidos


24 Mai, 2021

WEBPublicada a relación de proxectos admitidos ó concurso eduemprende Idea 2021.

Na seguinte ligazón atoparedes a relación de proxectos admitidos: Relación de proxectos admitidos

 A Comisión Avaliadora, unha vez revisados os proxectos de empresa, emitirá unha proposta provisional de resolución que poderá consultarse no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Universidade http://www.edu.xunta.gal/fp e comunicáraselle ás persoas solicitantes por correo electrónico.

 A partir do día seguinte ao da publicación desta proposta abrirase un prazo de dez días naturais co fin de que poidan presentar cantas alegacións consideren oportunas mediante instancia dirixida á presidenta ou ao presidente da Comisión Avaliadora. 

 Poderase adiantar o envío por correo electrónico ao enderezo eduemprende@edu.xunta.gal.