Comisión de servizo por CONCILIACIÓN FAMILIAR - apertura de prazo


21 Mai, 2021

WEBApertura do prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral para o curso académico 2021-22

IMPORTANTE: A única forma válida de presentación de solicitudes é a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia. Non se admitirán solicitudes presentadas en papel.

O único prazo de solicitude de comisión de servizos por conciliación da vida laboral e familiar é do 24 de maio de 2021 ao 4 de xuño de 2021, ambos incluídos.

>> Para formular unha solicitude de comisións de servizos deberá acceder ao enderezo https://www.edu.xunta.gal/cadp e presentala na Sede electrónica da Xunta de Galicia, seguindo as instrucións que se indican na citada aplicación.

Para facer a súa solicitude de comisión de servizos debe elixir a opción do menú “solicitudes” e aparecerá unha pantalla para cubrir os datos de corpo, especialidade, modalidade... Unha vez cubertos prema en “comezar solicitude”. Se participou en “cadp” recuperaralle a ultima solicitude que realizou.

En todo caso, as persoas interesadas deben achegar coa solicitude a seguinte documentación, segundo o caso:

No caso de embarazo, informe médico coa data probable de parto

- Certificación literal de nacemento ou copia do libro de familia actualizado

- Copia de sentenza xudicial pola que se establece a custodia compartida

- Copia da resolución xudicial pola que se constitúa a adopción ou o acollemento permanente ou preadoptivo.

- Copia da resolución administrativa de acollemento permanente ou preadoptivo cando non fose expedida pola Xunta de Galicia.

- Copia da resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33% dos fillos ou fillas menores de doce anos, cando non fose expedida pola Xunta de Galicia.

ENLACE ao procedemento explicativo de solicitudes  (a metade de páxina)

Ligazón á normativa: Orde de 15 de abril de 2019 (DOG do 30 de abril de 2019)

Enderezos de correo electrónico:

- Profesorado de secundaria: persoal.secundaria @edu.xunta.gal

- Mestres: persoal.primaria @edu.xunta.gal

Teléfonos de información:

- Profesorado de secundaria: 981 54 54 06, 981 54 52 55.

- Mestres: 981 54 54 95, 881 99 58 87, 981 54 44 87, 881 99 58 88

 

Para calquera dúbida, CONTACTADE con ANPE polos canles á vosa disposición