Correción de erros - convenio MUFACE e SERGAS para prestación en zonas rurais


10 Mai, 2021

BOE Correción de erros da Resolución do 5 de abril de 2021, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre a Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, o Instituto Social das Forzas Armadas, a Mutualidad Xeral Xudicial e o Servizo Galego de Saúde, para a prestación en zonas rurais de determinados servizos sanitarios aos mutualistas e demais beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con ditas mutualidades

Advertido erro na Resolución do 5 de abril de 2021, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre a Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, o Instituto Social das Forzas Armadas, a Mutualidad Xeral Xudicial e o Servizo Galego de Saúde para a prestación en zonas rurais de determinados servizos sanitarios aos mutualistas e demais beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con ditas mutualidades, publicada no «Boletín Oficial do Estado» número 88, do 13 de abril de 2021, procédese a efectuar a oportuna rectificación:

Na páxina 42396, no «Anexo II. Listaxe de municipios. A Coruña» débese eliminar a localidade Arzúa.