OPOSICIÓNS 2020 - composición das vogalías dos Tribunais


29 Abr, 2021

WEB - Composición das vogalías que xulgarán os procesos selectivos no concurso-oposición ao diferentes corpos

1. Composición das vogalías que xulgarán o proceso selectivo (servizo primaria)​

2. Composición das vogalías que xulgarán o proceso selectivo (servizo secundaria)

>> BOLETÍN INFORMATIVO sobre ABSTENCIÓNS E RECUSACIÓNS TRIBUNAIS DE OPOSICIÓNS

 

Información sobre o sorteo:

 • Examen de coñecemento de Galego: non haberá tribunal específico
 • Non hai paridade nos tribunais de varias especialidades, para non repetir "sempre" a mesma xente.
 • Puntualización sobre membros dos seguintes tribunais:
  • De PES
   • Portugués: profesorado da especialidade ainda que non a imparta
   • Navegación e Instalacións Mariñas: profesorado universitario
   • Procesos e produtos de confección: profesorado doutras especialidades. (contará cun asesor recén xubilado).
  • De PTFP
   • Operacións e equipamentos de alimentación: profesorado con especialidade ainda que non imparta
   • Servizos á comunidade: non hai suplentes
  • De Música e Artes Escénicas
   • Gaita: funcionarios doutras especialidades
   • Clave: profesores de piano e o propio da especailidade
   • Danza clásica e Danza contemporánea: profesorado de fora da Comunidade .
  • De Artes Plásticas
   • Deseño e Moda: profesorado doutras especialidades