Curso online de ANPE - Coaching na xestión de conflitos na aula


16 Abr, 2021

WEB - Curso de 40 horas tutorizado 100% online certificadas por ANPE e homologadas polo Ministerio de Educación e FP

Con este curso descubrirás as claves para xestionar os coflitos xurdidos na aula.

Obxectivos:

- Adquirir coñecementos teóricos necesarios para abordar, en concreto, os problemas de conduta e, en xeral, os conflitos escolares.

- Obter unha formación humanística de base.

- Adquirir coñecementos en Intelixencia Emocional.

- Coñecer algunhas pautas sinxelas para resolver conflitos

 Últimos días de inscrición. Comenzo o 1 de maio ata o 31 de maio