Prazas concedidas nos cursos en liña do Ministerio para o profesorado de ensinos profesionais


09 Abr, 2021

BOEResolución do 6 de abril de 2021, da Secretaría Xeral de Formación Profesional, pola que se conceden prazas para a realización de cursos en liña para a formación do profesorado que imparte ensinos de Formación Profesional.

Por Resolución do 8 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Formación Profesional, convocáronse prazas para a realización de cursos en liña para a formación do profesorado que imparte ensinos de Formación Profesional.

Conceder 536 prazas para a realización de cursos tutorizados en liña para a formación do profesorado que imparte ensinos de Formación Profesional do Sistema Educativo. No Anexo achégase a relación de persoas ás que se lles concede praza por comunidade autónoma ou cidade autónoma.

Contra a presente Resolución poderase interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes, de acordo co establecido nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.