DOCENTES NO EXTERIOR - Datas previstas para as probas da fase específca


08 Abr, 2021

WEB - Realización da fase específica do concurso de méritos para a provisión de postos de persoal docente e asesores técnicos no exterior

DOCENTES:

- Realizarase o día 8 de maio, comezando o chamamento dos aspirantes a partir das 14 horas, sempre que a evolución do coronavirus COVID19 e as recomendacións sanitarias así o permitan.

- As probas para todos os aspirantes, fóra dos que estean en comisión de servizos nas Consellerías de Educación no exterior, realizaranse en dúas sedes:

  1. Os candidatos do Corpo de Mestres deben dirixirse á Facultade de Ciencias Biolóxicas da Universidade Complutense de Madrid.
  2. Os candidatos dos Corpos de Catedráticos e Profesores de Ensino Secundario, de Catedráticos e Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas e de Profesores Técnicos de Formación Profesional deben dirixirse á Facultade de Dereito da Universidade Complutense de Madrid.

ASESORES TÉCNICOS:

- A realización da fase específica do concurso de méritos para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior realizarase o día 9 de maio, comezando o chamamento dos aspirantes a partir das 14 horas, sempre que a evolución do coronavirus COVID19 e as recomendacións sanitarias así o permitan.

- A proba realizarase na Facultade de Dereito da Universidade Complutense de Madrid.

A entrada ás facultades comezará a partir das 14 horas e realizarase de maneira gradual coas precaucións establecidas polo protocolo COVID. Para todos aqueles docentes que están en réxime de Comisión de Servizo nas Consellerías de Educación no exterior, a realización da fase específica do concurso de méritos para a provisión de postos de persoal docente e asesores técnicos levará a cabo os mesmos días e á mesma hora española, na Consellería ou Agregaduría correspondente, tendo en conta a diferenza horaria existente entre os distintos países.

A concreción das sedes en cada Consellería publicarase antes do día 15 de abril.

Cunha antelación mínima de 10 días naturais farase pública a distribución de aspirantes nas aulas nas facultades, así como nas sedes que se determinaron nas Consellerías, a hora de comezo da proba, as instrucións para a súa realización e o protocolo COVID que se vai seguir.