Información Mesa Sectorial - OPE 2021, selección de Direccións de centros e Calendario Escolar


15 Abr, 2021

WEB - Información da Mesa Sectorial do 13 e 14 de abril e resumo do tratado ambos días.

>>>  RESUMO da 1ª PARTE (puntos 1, 2, 3 e rogos e preguntas)

>>>  RESUMO da continuación do día 14

 

1.  Anteproxecto Decreto OPE (Oferta de Emprego Público 2021)

Corpo de mestres:  652

Corpo de profesores de ensino secundario:  692

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas:  20

Corpo de profesores de artes plásticas e deseño:  8

2.  Anteproxecto de Decreto polo que se regula a selección, nomeamento e cesamento das direccións dos centros docentes públicos.

3.  Orde pola que se convoca Concurso de Méritos para a selección e nomeamento das direccións de centros docentes.

4.  Convocatoria profesorado especialista - ciclo de emerxencias

5.  Calendario Escolar curso 21/22

As aportacións podedes envialas a galicia@anpe.es