MUFACE - convocatoria becas legado Casado de la Fuente para cursar Enxenería Agronómica


06 Abr, 2021

BOE Resolución do 26 de marzo de 2021, da Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convocan bolsas para cursar Enxeñería Agronómica Superior ou Grao equivalente en Escolas Técnicas Superiores de Enxeñeiros Agrónomos, con cargo ao «Legado Casado de la Fuente», para o curso 2021/2022.

2. Requisitos específicos.

a) Ser fillo ou orfo de mestre, que teña ou tivese ata o seu falecemento a condición de mutualista de MUFACE ou da Mutualidad Nacional de Ensino Primario, e exerza ou exercese de mestre en medios rurais. Para estes efectos entenderase como medio rural as localidades con menos de 20.000 habitantes.
b) Cursar estudos de Enxeñería Agronómica Superior ou de Grao equivalentes, por ensino oficial, nas Escolas Técnicas Superiores de Enxeñeiros Agrónomos ou de estudos equivalentes.
c) Ser menor de 20 anos na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, se se solicita por primeira vez.

3. Solicitudes e prazo. As bolsas solicitaranse nos formularios que facilitarán a #o devandito #fin os Servizos Provinciais de MUFACE ou que se obteñan a través da páxina web de MUFACE (www.muface.es)

O prazo de presentación da solicitude e documentación será o comprendido entre o día seguinte á publicación desta resolución no Boletín Oficial do Estado e o 31 de outubro de 2021, inclusive.