FP - Relación de proxectos premiados de innovación na FP


24 Mar, 2021

WEBPublicada a Resolución do 23 de marzo de 2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se resolven os premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade convocados na resolución do 26 de novembro de 2020.

Resolución e Anexo I coa relación de proxectos premiados

Proxectos premiados

Contra esta resolución os interesados poderán interpoñer un recurso de alzada ante o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no portal educativo www.edu.xunta.es, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas.