Mesa Sectorial - resumo parcial polo aprazamento ata a vindeira semana


17 Mar, 2021

WEB - Resumo parcial da Mesa Sectorial na que se trataron os puntos 2º e 4º da orde do día.

2º PUNTO DA ORDE DO DÍA: PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE DESENVOLVEN DETERMINADOS ASPECTOS DA ORDENACIÓN ACADÉMICA NAS MODALIDADES DEPORTIVAS DE ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL IMPLANTADAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.

4º PUNTO DA ORDE DO DÍA: PROXECTOS DE DECRETO POLOS QUE SE ESTABLECEN OS SEGUINTES CURRÍCULOS

Soamente se viron os puntos 1, 2 e 4 debido á videoxuntanza do plan de vacinación das 13:00. A Mesa retomase o luns 22