Concurso Específico de Adultos 20/21 Resolución Provisional corpo de Mestres


11 Mar, 2021

WEBResolución e adxudicación provisional do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos

Adxudicación provisional de adultos primaria

 

Resolución provisional de adultos primaria

Contra esta resolución provisional, segundo o establecido na base décimo sexta da Orde do 13 de novembro de 2020, cabe reclamación no prazo de cinco (5) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación na citada páxina web (do 12 ao 18 de marzo) .O prazo de renuncias será o mesmo que o establecido para as reclamacións.Non obstante, serán admitidas as reclamacións e renuncias presentadas con anterioridade.

LIGAZÓN ao CXT

As reclamacións e renuncias poderanse presentar polos procedementos a que alude a base décimo primeira e remitiranse ademais por correo electrónico, dentro do prazo establecido, ao enderezo persoal.primaria@edu.xunta.gal