CXT 20/21 - Resolución Provisional do concurso para o Corpo de Mestres


11 Mar, 2021

WEBPublicación da Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve provisionalmente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres.

Resolución da adxudicación provisional de primaria

Listaxe de persoas excluídas primaria

Contra esta resolución provisional, segundo o establecido na base vixésimo novena da Orde do 19 de outubro de 2020, cabe reclamación no prazo de dez (10) días hábiles a (do 12 ao 26 de marzo) contados a partir do día seguinte ao da súa publicación na citada páxina web. O prazo de renuncias será o mesmo que o establecido para as reclamacións. Non obstante, serán admitidas as reclamacións e renunciaspresentadas con anterioridade:  LIGAZÓN a aplicación do CXT
As reclamacións e renuncias poderanse presentar polos procedementos a que alude a base vixésimo segunda e remitiranse ademais por correo electrónico ao enderezo persoal.primaria@edu.xunta.gal dentro do prazo establecido.

 

>> Consulta de adxudicación  a NIVEL NACIONAL