Interinos no exterior- prórroga de listados en Bélxica, Países Baixos, Luxemburgo, Portugal, Suiza e Austria


16 Feb, 2021

WEB - Prorrógase para o curso académico 2021-2022 a lista de interinos, derivada da Convocatoria de concurso de méritos para a formación das listas de aspirantes a cubrir postos docentes en réxime de interinidade nas Agrupacións de Lingua e Cultura españolas en Suíza, Austria, Portugal, Bélxica, Países Baixos e Luxembrugo para o curso 2020-2021.

Para cubrir posibles vacantes anuais ou substitucións temporais, tanto a tempo completo como parcial, dos corpos e especialidades que se relacionan nas ligazóns. Toda a información para os interesados en: