Relación provisional de persoas admitidas e excluídas da lista de MÚSICA mestres


02 Feb, 2021

WEBResolución do 02 de febreiro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se aproba e se ordena a publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Música (597035).

O prazo de reclamacións contra a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional é de cinco (5) días hábiles, do mércores día 03 de febreiro e remata o martes día 09 de febreiro de 2021. As reclamacións deberán formularse por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e dirixirse á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade de acordo co establecido na base terceira da Resolución do 02 de febreiro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se aproba e se ordena a publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Música (597035).

Non se admitirán as reclamacións formuladas por correo electrónico.

Resolución de 2 de febreiro de 2021

Relación provisional de persoas excluídas

LIGAZÓN ás listas

Para realizar reclamacións á relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional desde a sede electrónica da Xunta de Galicia.

Logo de acceder a ligazón os pasos a seguir son:

1º Premer no botón Tramitar en liña

2º Identificarse co seu usuario e contrasinal

3º Cubrir a solicitude xenérica do seguinte xeito nos campos:

Asunto Relacionado: Alegacións á relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional do corpo de mestres, especialidade de Música (597035)

Código de Procedemento: 597035

Destinatario: Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Dirección Xeral de Centros e Recurso Humanos

4º No seguinte paso anexar a documentación que presente para emendar a súa solicitude ou formular a reclamación

5º Finalmente asinar e presentar no rexistro electrónico e obter o recibo xustificativo da súa presentación.