Relación provisional de persoas admitidas e excluidas da lista de FÍSICA e QUÍMICA


26 Xan, 2021

WEB - Resolución do 26 de xaneiro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de física e química (590007).

Resolución provisional.

De acordo co disposto na base sexta da convocatoria pola que se acordou a apertura do procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións, as persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, no prazo de tres (3) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no citado portal da Internet.Tal e como se indica na dita base sexta a presentación das alegacións e documentación que proceda deberá realizarse electronicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia : LIGAZÓN na que está dispoñible o modelo de “emenda ao requirimento”.
Non se admitirán as alegacións que non sexan presentadas a través do procedemento indicado no parágrafo anterior.

Baremo provisional.

Relación provisional de persoas excluídas.

LIGAZÓN ás LISTAS