ANPE apremia ás administracións educativas a clarificar a situación do PTFP


21 Xan, 2021

WEB SITUACIÓN DO PROFESORADO PERTENCENTE AO CORPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL A PARTIRES DA REGULACIÓN PROPOSTA NA LEI DE EDUCACIÓN (LOMLOE)

 Informe da secretaría xeral de formación profesional

 Desde ANPE Galicia consideramos que quedan moitas lagoas e cuestións importantes que deben clarificarse e loitaremos para que os futuros desenvolvementos normativos non deixen atrás a ninguén nin supoñan discriminación de ningún colectivo. Ao mesmo traballo, igual soldo!