Características, deseño e contido da avaliación de Bacharelato para acceso á universidade


13 Xan, 2021

BOEOrde PCM/2/2021, do 11 de xaneiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas, no curso 2020-2021.

Artigo 9. Datas límite para a realización das probas.

1. As probas deberán finalizar antes do día 18 de xuño de 2021. Os resultados provisionais das probas serán publicados antes do 25 de xuño de 2021.

2. As probas correspondentes á convocatoria extraordinaria deberán finalizar:

a) Antes do día 16 de xullo de 2021, no caso de que a Administración educativa competente determine celebrar a convocatoria extraordinaria no mes de xullo. Neste caso, os resultados provisionais das probas deberán ser publicados antes do 23 de xullo de 2021.
b) Antes do día 16 de setembro de 2021, no caso de que a Administración educativa competente determine celebrar a convocatoria extraordinaria no mes de setembro. Neste caso, os resultados provisionais deberán ser publicados antes do 22 de setembro de 2021.