Distribución do crédito do Ministerio de Educación ás CCAA para o programa PROA + 20/21


28 Dec, 2020

BOEResolución do 1 de decembro de 2020, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 10 de novembro de 2020, polo que se formalizan os criterios de distribución ás Comunidades Autónomas, aprobados pola Conferencia Sectorial de Educación, así como a distribución resultante do crédito destinado no ano 2020 ao Programa de cooperación territorial para a orientación, avance e enriquecemento educativo na situación de emerxencia educativa do curso 2020-21 provocada pola pandemia do COVID-19: #PROA+ (20-21)

O Programa para a orientación, avance e enriquecemento educativo na situación de emerxencia educativa do curso 2020-21 provocada pola pandemia do COVID-19: #PROA+ (20-21) ten como eixo fundamental poñer en marcha un programa de cooperación territorial, como mecanismo de axuda financeira, fortalecemento institucional e formativo aos centros, a través das Administracións educativas competentes, para apoiar e fortalecer as súas actuacións nas condicións especiais do curso 2020-21. O mesmo aliñarase coas políticas autonómicas de loita contra a fenda dixital, o abandono temperán, a promoción do éxito escolar, e as políticas sociais e de infancia que neutralizan os efectos limitadores e excluíntes da pobreza infantil nas oportunidades vitais de nenos e adolescentes.

Galicia - 1.179.203,00 €