Docentes no exterior - programa de profesorado visitante


21 Dec, 2020

MEFP - Extracto da Resolución do 14 de diciembre de 2020, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan prazas para profesorado visitante español no exterior para o curso académico 2021-2022

ENLACE a TODA A INFORMACIÓN e ao PROCEDEMENTO DE INSCRICIÓN

A través deste programa pódese solicitar unha praza para traballar como profesor visitante en diversos países, como docente en ensino infantil, primaria e secundaria.

Destinatarios: Titulados segundo o establecido no Anexo II da convocatoria.

O número de prazas é de 602 prazas, distribuídas por países, estados e provincias no Anexo I da convocatoria.

O prazo é dende o 21 de decembro ata o 13 de xaneiro.