Relación provisional dos Plans de Formación Permanente do Profesorado (PFPP)


19 Nov, 2020

WEB - Listaxe provisional dos Plans de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) que se van implantar en centros educativos públicos dependentes da consellería no curso 2020/2021.

 

Relación provisional dos Plans de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) para o curso 2020/21

De acordo co establecido no punto décimo cuarto da Resolución do 9 de xullo de 2020, ábreseun prazo de dez días naturais, a partir da publicación desta relación no portal educativo, paraefectuar reclamacións ou renuncias.

Anexo Relación provisional dos Plans de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) para o curso 2020/21