CXT 2020/21 - aberto o prazo de participación


05 Nov, 2020

WEB - Aberto o prazo de participación no Concurso Xeral de Traslados de ámbito estatal 20/21

  LIGAZÓN PARA PARTICIPAR  (Lembra premer no botón verde da parte superior dereita para poder acceder ca túa conta de correo de EDU).

ACLARACIÓNS para cobertura de Instancias

  **VIDEO TITORIAL DE ANPEhttps://www.youtube.com/watch?v=H3aCmeY1alI

- O prazo de presentación das solicitudes é do 5 ao 26 de novembro.

RECORDATORIO: o persoal participante que alegue méritos nos números 6.1 e 6.3 do anexo XVI ou no número 4.1 do anexo XVII imprimirá a folla correspondente a estes méritos da aplicación informática e, xunto cos documentos xustificativos, remitiraa, dentro do prazo establecido na base común vixésimo terceira, á Comisión Avaliadora sita na Inspección Educativa de Santiago de Compostela, rúa da Besada, San Lázaro, 107, código postal 15703

- Ler as instruccións e ante calquera dúbida, contacta coas sedes de ANPE polas canles dispoñibles.

 

- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA para CXT

 CONVOCATORIA do Concurso Xeral de Traslados 
 Vacantes provisionais por provincias 
 Xubilacións a 31 de decembro por provincias