CORRECCIÓN DE ERROS - Unidades e postos de traballo nos centros de infantil, primaria e ed.especial


05 Nov, 2020

DOGCORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 3 de agosto de 2020 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

 EEI do Milladoiro, do concello de Ames, na columna de postos de «do» debe figurar «1»; na columna de postos «Total» debe figurar «19».

CEIP Plurilingüe Concepción Arenal, do concello da Coruña, na columna de postos de «al» debe figurar 2; na columna de postos «Total» debe figurar «30».

CEIP Juan Fernández Latorre, do concello da Coruña, na columna de postos de «al» debe figurar «2»; na columna de postos «Total» debe figurar «30».

CEIP Felipe de Castro, do concello de Noia, na columna de postos de «pt» debe figurar «2»; na columna de postos «Total» debe figurar «29».

CEIP de Sobrada, do concello de Tomiño, na columna de postos de «oc» debe figurar «1»; na columna de postos «ptc» debe figurar «0».

CEIP de Fonte Escura, do concello de Vigo, na columna de postos de «al» debe figurar «1»; na columna de postos de «do» debe figurar «; na columna de postos «Total» debe figurar «12».