Relación provisional de persoas admitidas/excluídas da lista de ORG. e PROX. de FABRICACIÓN MECÁNICA


02 Nov, 2020

WEB - Resolución do 2 de novembro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola quese aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional noprocedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nocorpo de profesores de ensino secundario, especialidade de organización e proxectos defabricación mecánica (590112).

Resolución provisional de persoas admitidas

O prazo de reclamacións contra a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional é de cinco (5) días hábiles

As reclamacións deberán formularse por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e dirixirse á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade de acordo co establecido na base sexta da Resolución do 29 de outubro da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se aproba e se ordena a publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Pedagoxía Terapéutica (597036). Non se admitirán as reclamacións formuladas por correo electrónico.

Relación provisional de persoas excluídas

 

Para realizar reclamacións á relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional desde a sede electrónica LIGAZÓN

1º Premer no botón Tramitar en liña

2º Identificarse co seu usuario e contrasinal

3º Cubrir a solicitude xenérica do seguinte xeito nos campos:

Asunto Relacionado debe engadir: Alegacións á relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional do corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de organización e proxectos de fabricación mecánica (590112)
Código de Procedemento debe engadir: 5970112
Destinatario: Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

4º No seguinte paso deberá anexar a documentación que presente para emendar a súa solicitude ou formular a reclamación

5º Finalmente deberá asinar e presentar no rexistro electrónico e obter o recibo xustificativo da súa presentación.

LIGAZÓN ás Listas