CXT - 2020/21 Vacantes provisionais por provincias


05 Nov, 2020

WEB - Vacantes provisionais por provincias facilitadas polas Xefaturas Territoriais para a súa negociación

Segundo vaiamos recibindo as vacantes das catro provincias galegas, estudiaranse para esixir unha VERDADEIRA NEGOCIACIÓN nas diferentes Xefaturas Territoriais polo que, todas aquelas aportacións podedes envialas por mail ás diferentes provincias o antes posible.

Criterios empregados pola administración para a determinación de vacantes

Ofértanse neste concurso:

- As previstas no momento da convocatoria

- As que se produzan por xubilación forzosa por cumprimento dos 70 anos de idade ata o 31 de agosto de 2021.

- As que se produzan ata o 31 de decembro de 2020.

- As que resulten da resolución do concurso en cada corpo polo que se concursa.

- As que resulten da resolución do concursos de traslados de orientación educativa do corpo de mestres e do concurso de adultos

1- Vacantes provisionais A CORUÑA

2- Vacantes provisionais LUGO

3- Vacantes provisionais PONTEVEDRA

4- Vacantes provisionais OURENSE: Mestres / Secundaria