Adiadas as eleccións para a renovación dos membros dos Consellos Escolares


28 Out, 2020

DOG - RESOLUCIÓN do 22 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se adía a celebración de eleccións para a renovación dos membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.

Adiase a celebración das eleccións para a renovación dos representantes dos distintos sectores da comunidade educativa no consello escolar dos centros sostidos con fondos públicos.

Flexibilízanse as datas de realización das eleccións para a primeira constitución do consello escolar do CEIP Novo Mesoiro (15033228) co fin de garantir a seguridade dos participantes no proceso e evitando posibles aglomeracións de personas. As datas serán as que determine a Xefatura Territorial.

Durante todo o procedemento respectaranse as medidas de prevención e hixiene recollidas no protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020/2021, ou calquera outra medida establecida para os centros educativos.

Para dar cobertura ás vacantes que se puidesen ter producido ata a celebración das eleccións para a renovación dos representantes dos distintos sectores da comunidade educativa no consello escolar seguirase o establecido no artigo 55 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, polo que se regulan os órganos do goberno dos centros públicos de ensino non universitario.