Resolución provisional de centros seleccionados e excluídos da Iniciativa ARCO


22 Out, 2020

WEB - Resolución provisional de centros seleccionados e excluídos da Iniciativa Arco 2020/21

Esta publicación abre un prazo de tres días hábiles para realizar reclamacións ou renuncias, segundo o establecido no apartado oitavo da convocatoria, que deberán presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos na Sede Electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) a través do formulario correspondente ao procedemento de presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado (código PR004A), xunto coa documentación complementaria. Para a presentación das reclamacións ou renuncias poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/tramites-e- servizos/chave365).

Relación de centros seleccionados e excluídos (ordenados por código de centro)